فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
 • 60,000 تومان

روانشناسي رابطه‌ها

 • 5,000 تومان

نگاه روانشناسانه به چگونگي روابط انسان‌ها از جهات مختلف حائز اهميت مي‌باشد. بخش قابل توجهي از ويژگي‌هاي اخلاقي و رشد و تحول شخصيت كوچك‌ترها و بزرگ‌ترها حاصلي از نحوه ارتباط و روابط في‌مابين است. هر قدر روابط اشخاص صادقانه‌تر و محترمانه‌تر و كريمانه‌تر و سازنده‌تر و تعالي‌بخش باشد، زمينه بهداشت روان و سلامت فكر و رضامندي و آرامش خاطرشان فراهم مي‌گردد. بديهي است برقراري حفظ و استمرار روابط خوشايند و هدايت‌گر بين اعضاي خانواده، اين كانون هميشه مقدس، از بيش‌ترين اهميت برخوردار است.

سندرم داون (اختلال در كروموزوم‌ها)

 • 18,000 تومان

كودكان و بزرگسالان سندرم داون بزرگ‌ترين گروه استثنايي با ويژگي‌هاي بارز باليني در گستره جهان هستند. اين گروه از بهشتيان آهسته گام اغلب با چهره‌هاي گشاده، نگاه‌هاي پرمهر و دستان پرمحبت، آميزه‌اي از خلوص، صداقت و اعتماد را در تعاملات اجتماعي به نمايش مي‌گذارند. همواره بين توان بالقوه، يعني وضعيت مطلوب و توان بالفعل ايشان يعني شرايط موجود، فاصله قابل توجهي ديده مي‌شود، ظرفيت هوشي ايشان به طور معناداري از بهره هوشي حاصل از انجام دادن آزمون‌‌هاي ايستا و متداول بيشتر است، چرا كه افراد سندرم دوان به آزمون و آزمونگري پويا نياز دارند.

تفكر خلاق حل مشكل و تصميم‌گيري

 • 12,000 تومان

اين كتاب شامل عناوين زير مي‌باشد: خلاقيت، يك مقاله مروري مجدد بر خلاقيت نمونه‌هايي از خلاقيت و افراد خلاق ...

شناخت رفتار درمانگري يكپارچه شده با ذهن‌آگاهي (اصول و روش اجرا)

 • 47,000 تومان

كتاب شامل 14 فصل است: فصل‌هاي يكم و دوم شامل عملياتي‌سازي ذهن‌آگاهي و چارچوب نظري قدرتمندي براي درون‌گنجي ذهن‌آگاهي در درمان روان‌شناختي است. فصل‌هاي سوم تا ششم بيانگر جزئيات مرحله اول MiCBT است كه توصيف كننده مهارت‌هاي آموزش ذهن‌آگاهي براي دروني‌سازي توجه به منظور تنظيم توجه و عاطفه است. فصل هفتم تا نهم توصيف كننده نحوه بروني‌سازي مهارت‌هاي تازه آموخته شده در مرحله اول (توجه و تنظيم هيجاني) براي تجهيز درمانجو به ابزارهاي شناختي و رفتاري بلند مدت به منظور پرداختن به تنيدگي‌هاي معمول، سازوكارهاي اجتنلا و مشكلات بين فردي هستند. فصول دهم و يازدهم مزاياي MiCBT و تناسب آن با محورهاي يك و دو اختلا‌هاي DSM-V را به بحث مي‌گذارند. فصل دوازدهم تلخيصي مفيد از پروتكل اجرايي هفتگي براي درمان‌جويان بزرگسال به دست مي‌دهد. فصل سيزدهم به اهميت آموزش حرفه‌اي مي‌پردازد كه شامل مرور كوتاهي از پژوهش در مورد درمانگران كارآزموده در مهارت‌هاي ذهن‌آگاهي و ديپلم حرفه‌اي ارائه شده توسط موسسه MiCBT است، دوره‌اي كه اكنون در استراليا معتبر شناخته مي‌شود. فصل چهاردهم شامل گردآوري پرسش‌هاي درمان‌جويان، درمانگران و پژوهشگران است كه طي نه سال گذشته براي ارسال شده است و من با تمام توان به آن‌ها پاسخ گفته‌ام.

انسان در جستجوي معني

 • 6,000 تومان

اين كتاب شرح اتفاقات و وقايع زندان نيست، بلكه سرگذشتي است از آنچه بر سر يك زنداني آمده است، سرگذشتي كه كرورها مردم به آن گرفتار شده‌اند و از آن رنج برده‌اند. سرگذشتي است از درون اردوي متمركز اسيران جنگ از زبان يكي از بازماندگان. اين سرگذشت بوحشت‌هاي بزرگ كه بسيار از آن سخن رفته ولي كمتر باور شده است كاري ندارد، بلكه از توده‌هائي از رنج‌هاي پراكنده سخن مي‌گويد. به عبارت ديگر اين نوشته تلاشي است براي نشان دادن اينكه زندگي روزانه اردوي اسارت چگونه در افكار زنداني معمولي اثر مي‌گذاشت.

يادگيري انسان

 • 60,000 تومان

يادگيري به انسان اجازه مي‌دهد تا نسبت به هر يك از انواع ديگر موجودات، در انعطاف‌پذيري و سازش از مرتبه بالاتري برخوردار باشد. در حال حاضر دو چشم‌انداز اصلي نظريه‌اي به ما كمك مي‌كنند تا بفهميم كه مردم چگونه ياد مي‌گيرند. ديدگاه رفتارگرا كه بر ارتباط ميان محرك‌ها و پاسخ‌هاي مشاهده شدني تاكيد دارد و ديدگاه شناختي كه بر نقش فرآيندهاي ذهني مربوط به يادگيري اصرار مي‌ورزد. اصول (توصيف‌هاي مربوط به اينكه چه عواملي بر يادگيري تاثير دارند) و نظريه‌ها (تبيين‌هاي مربوط به اينكه چرا عوامل مذكور آن اثرات را دارند) از رفتارگرايي و شناخت‌گرايي هر دو شايد مربيان را در بهينه‌سازي محيط‌هاي يادگيري و تسهيل پيشرفت دانش‌آموز ياري دهند.

مباني روان‌شناختي هوش و خلاقيت

 • 12,000 تومان

هدف اصلي از تدوين و تقديم اثر حاضر، آشنا كردن محققان، دانش‌پژوهان و دانشجويان رشته‌هاي علوم رفتاري و روانشناسي با سير تحول انديشه‌ها و مطالعات مربوط به هوش، ديدگاه‌هاي اهل نظر در ارتباط با هوش و خردمندي، روش‌ها و ابزار مورد استفاده در ارزيابي هوش، تشخيص و شناسايي افراد تيزهوش يا عقب‌مانده ذهني است. بديهي است در بررسي فرايند تحول مطالعات مربوط به هوش، توجه به گستره علوم شناختي و خلاقيت‌هاي ذهني نيز همواره مد نظر بوده است...

گروه‌درمانگري شناختي رفتاري

 • 30,000 تومان

شناخت - رفتاردرمانگري رويكردي است كه استفاده از آن براي درمان گروه وسيعي از اختلال‌هاي رواني مورد توجه و حمايت نظري و تجربي فراواني قرار گرفته است. در اين رويكرد بر شناسايي باورهاي نادرست، منفي و غيرمنطقي تاثيرگذار بر عواطف و رفتارهاي بيماران و اصلاح اين باورهاي زيربنايي با استفاده از فنون شناختي و رفتاري تاكيد مي‌شود. شناخت - رفتاردرمانگري را مي‌توان هم در موقعيت‌هاي درمان فردي و هم در موقعيت‌هاي درمان گروهي به كار گرفت و به نتايج خوبي دست يافت.

ساخت پديدآيي و تحول شخصيت

 • 4,400 تومان

ما در اين كتاب مي‌خواهيم (ساخت شخصيت) را مورد بحث و بررسي قرار دهيم. مفهوم (ساخت) متضمن اين فكر است كه: تظاهرات متعدد و همواره متغير شخصيت تابع تعيين‌كننده‌هاي زيربنايي پايدارتري هستند. بيشتر تعاريف شخصيت، در عمل تصريح عصاره و جوهر اين ساخت را هدف قرار مي‌دهند. از آن‌جا كه اين ساخت در واقع يك كل پيچيده است و با تغييرپذيري‌هاي كيفي بيشماري به ظهور مي‌رسد، پس موضوع اصلي، يافتن مولفه‌هاي اساسي يا مقوله‌هاي اصلي اين ساخت است، مقوله‌هايي كه اجازه دهند تعريفي بدون ابهام از آن‌ها به عمل آيد.

ارتباط‌درماني (چه بگوييم و چه وقت بگوييم)

 • 34,000 تومان

اين بهترين كتابي است كه تا به حال در خصوص نحوه سخن گفتن با بيمار تاليف شده است و درمانگران هر رويكردي از آن بهره مي‌برند، اگرچه بيشتر مناسب روان‌درماني‌هاي آزاد و اكتشافي است. اين اثر در آموزش عملي روان‌درماني با هر جهت‌گيري نظريه يك ضرورت پايه است و مي‌تواند كتاب درسي كلاسيكي در آموزش و نحوه برقراري ارتباط‌درماني باشد، اصول كلي و مهارت‌هايي كه مستقل از جهت‌گيري نظري درمانگر هستند و بنيان‌هاي روان‌درماني را تشكيل مي‌دهند.

روانشناسي ازدواج و شكوه همسري

 • 12,000 تومان

ازدواج اولين سنگ بناي تعاملات اجتماعي از بدو آفرينش انسان است كه با توجه به رسالت خطير انسان در اتخاذ تصميمات مرتبط به آن، مي‌بايست با رعايت اصل تناسب و اصل اولويت‌بندي در اين امر مقدس، به قداست آن افزوده شود. انتخاب همسر از تصميمات مهم و سرنوشت‌ساز انسان است، كه علاوه بر چراغ راه آينده فرد، در ظل تشكيل يك خانواده سالم، تعادل و پايداري را در چارچوب يك محيط صميمي به عنوان يك هبه الهي به جامعه تزريق مي‌نمايد.

نظريه‌هاي شخصيت يا مكاتب روانشناسي

 • 24,000 تومان

در سه ربع اول قرن حاضر، درباره شخصيت نظريه‌هاي متعدد و گوناگون آورده شده است، اما در اين كتاب سعي شده است كه به معروف‌ترين اين نظريه‌ها پرداخته شود.

1  2  صفحه‌ی 1