فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مدارس خلاق (آموزش حضوري آموزش آنلاين)

  • 77,500 تومان

آيا مدارس به خلاقيت توجه مي كنند؟ آيا در نظام آموزش حاضر، به گوناگوني استعدادها، تنوع هوش، علائق و خلق و خوي فردي انسان‌ها كه در امر يادگيري حائز اهميت است، توجه مي‌شود؟ آيا به نقش كليدي بازي آزادانه، نمايش و هنر، نحوه تدريس معلم يامربي، در آموزش توجه شده است؟ آيا استانداردسازي آموزش به سبك نظام صنعتي در مدارس، منجر به عدم شكوفايي استعدادها خواهد شد؟ آيا بكارگيري روش‌هاي آموزش متفاوت در مورد انسان‌هايي كه از نظر استعداد با هم فرق دارند، منجر به يادگيري موثر در آن‌ها خواهد خواهد شد؟ كتاب مدارس خلاق به اين موضوعات پرداخته و راه‌ حل‌هايي كاربردي با رويكردي فردگرايانه و سلامت محور براي آموزش را ارائه مي‌كند تا مدارس بتوانند با جذب منابع تخصصي و فناوري موجود در عصر ديجيتال، ضمن جلب مشاركت دانش آموزان براي استفاده از آموزش آنلاين و آموزش حضوري، عشق به يادگيري را نيز در آن‌ها رشد داده و آن‌ها را براي رو به رو شدن با چالش‌هاي واقعي قرن بيست و يكم، توانمند سازند. كتاب مدارس خلاق با هدف يادآوري به معلم ها و مربيان، والدين و سياست گذاران نوشته شده است تا نگاه و تفكر آن‌ها را به طبيعت واقعي و هدف آموزش، معطوف دارد.

درس‌پژوهي گام به گام (شيوه بهبود آموزش و تدريس)

  • 30,000 تومان

دروس پژوهي ايده ساده‌اي است. اگر دوست داريد نحوه آموزش و تدريس را اصلاح كنيد، چه كاري از اين بهتر كه به كمك همكاران معلم خود، روشي را طراحي و تاثير آن را بر يادگيري دانش‌آموزان بررسي كنيد؟ اين كتاب، به بررسي و تجزيه و تحليل راهكارهايي مي‌پردازد كه گروه‌هاي موفق درس‌پژوهي به كار برده‌اند تا عملكرد درس‌پژوهي را سازنده، مطمئن و جامع كنند.

تفكر خلاق (همراه با سي‌دي)

  • 35,000 تومان

تمرين و آماده‌سازي ذهن و فكر يعني تقويت و تكامل مهم‌ترين و اساسي‌ترين سرمايه‌اي كه بشر در وجود خود دارد. اين كتاب هم‌چون ورزشگاهي به خواننده تمرين‌هايي را مي‌آموزد كه بتواند عضله‌هاي فكري و ذهني را آماده و چالاك سازد و مي‌آموزد كه چگونه بر دقت، تمركز و نيروي حافظه خويش بيفزايد.

تربيت سالم در مدرسه (با سي‌دي)

  • 44,000 تومان

رويايي در سر داريم... روياي مدرسه‌هايي كه در آن كودكان هم احترام دارند و هم فرصت يادگيري مهارت‌هايي كه براي يك زندگي موفقيت‌آميز به آن نيازمندند. روياي مدارسي كه نه تنها كودكان در آن هرگز احساس حقارت نمي‌كنند، بلكه پر و بال پيدامي كنند تا در يك محيط امن، از اشتباه‌هاي خود درس بگيرند.

تربيت سالم در خانه (با سي‌دي)

  • 62,000 تومان

گاهي اوقات فكر مي‌كنم كه جنگ بين تربيت تنبيهي و تربيت آسان‌گير تا ابد ادامه خواهد داشت. به نظر مي‌رسد كه بسياري بر حسب اين دو منتهاي تربيتي فكر مي كنند. افرادي كه معتقدند تنبيه صحيح است، معمولا به اين دليل تنبيه مي‌كنند كه مي‌پندارند تنها گزينه‌ي ديگر، آسان‌گير است. افرادي كه تنبيه را قبول ندارند، اغلب به منتهاي ديگر مي‌روند و بسيار آسان‌گير مي‌شوند.

آموزش قلب‌ها و انديشه‌ها (با سي‌دي)

  • 59,500 تومان

اين كتاب ، تلاش دارد تا در ابعاد مختلف و با نگرشي علمي، به پاسخ اين پرسش بپردازد: اينكه كودكان چطور در مقاطع پيش‌دبستاني و ابتدايي رشد روح گروهي و بهبود روحي و رواني را دارا هستند يا خير؟ و با تحليل چگونگي شكل‌گيري زمينه‌هاي ابتدايي نظام آموزشي ژاپن، به شناخت روح حاكم بر آن حركت ملي دست يابد.

صفحه‌ی 1