فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر

بررسي روان‌شناختي مثلث عشق خسرو و شيرين و فرهاد (همراه با تجسسي علمي در باب عشق)

 • 50,000 تومان

در اين كتابء در ابتدا شرح داستان عشق بين خسرو و شيرين و فرهاد آورده شده است. اين شرح ماوقع بر اساس اشعار شعراي مختلف و نوشته‌جات مورخين پرداخته شده و تركيبي از نظم و نثر است. انتخاب اشعارء به شكل متنوع از كليه شاعران نامداري كه به شرح اين داستان پرداخته‌اند (ازجمله نظاميء فردوسيء وحشيء اميرخسرو دهلويء وصالء صابر شيرازي و شعله) برداشته شده و در بينابين آن به طور خلاصه به گذر داستان اشاره شده است.

رهايي از افكار منفي اضطراب‌زا و افسرده‌ساز

 • 50,000 تومان

كتاب رهايي از افكار منفي اضطراب‌‌زا و افسرده‌ساز برنامه گام به گامي است كه به شما كمك مي‌كند الگوهاي تفكر منفي را هدف بگيريد و مقابله موثري با آنها بكنيد. اين راهنماي كاربرديء بر اساس راهبردهاي موثر درمان شناختي رفتاري (CBT)ء رويكردي فراتشخيصي را شرح مي‌دهد كهء با استفاده از آنء مي‌توانيد از عهده افكاري برآييد كه پريشاني هيجاني شما را برمي‌انگيزانند و سلامت رواني و بهزيستي‌تان را تهديد مي‌كنند. شما محكوم به زندگي مالامال از افكار تكرارشوندهء آشفتهء يا مخرب نيستيد. اگر مايل‌ايد كه از توفان درون ذهن‌تان در امان بمانيدء فعاليت‌هاي آسان‌اجراء در اين كتاب تمرينء كمك خواهند كرد بر چرخه‌هاي منفي‌انديشي كنترل پيدا كنيد.

قلب زوج‌درماني (بدانيم چه كارهايي انجام دهيم و چگونه)

 • 55,000 تومان

يكي از ويژگي‌هاي اصلي اين كتاب اين است كه چگونگي كاربرد اين رويكرد مبتني بر نقاط قوت در موارد مشكل‌زا را با جزئيات مفصل توضيح مي‌دهد. يعني مواردي كه در آنها در ابتدا يافتن نقاط قوت به نظر مي‌رسد در بهترين حالت تفسير خوشبينانه‌اي در مورد يك تراژدي دردناك باشد. هدف من اين است كه مورد به مورد و با مثال به خواننده نشان دهم اين كار چگونه صورت مي‌گيرد و چگونه به جاي اجتناب مي‌تواند اين كار را به شيوه‌اي انجام دهند كه به طور دقيقي به بدترين موارد تجربه شده بپردازد.

اسكي در روان‌پزشكي و مجموعه سوالات پي ام پي

 • 85,000 تومان

اين كتابء حاصل ترجمه و تلخيص از سايت معتبر http://www.trickcyclists.co.uk و حاوي مجموعه جامع و كاملي از نمونه چك ليست‌هاي آزمون OSCE مي‌باشد. همچنين در اين كتاب سعي بر گردآوري نمونه سوالات آسكي و آزمون الكترونيكي PMP نيز شده است. از آنجايي كه آماده شدن براي امتحان بورد تخصصي نيازمند آشنا بودن با نمونه سوالات استاندارد و متنوع استء بر آن شديم تا اين مجموعه جامع و كاربردي را براي دستياران روان‌پزشكي گردآوري كنيم.

زوج درماني شناختي رفتاري (ويژگي هاي متمايز)

 • 22,000 تومان

زوج درماني شناختي رفتاري (CBT) رويكرد پيشرفته و مبتني بر بافت است كه راهبردهاي مبتني بر شواهد براي كار با پريشاني زناشويي . آسيب فردي در بافت يك رابطه پريشان ارائه مي‌كند. زوج درماني شناختي رفتاري: ويژگي‌‌هاي متمايز اين روش كاملا يكپارچه و تجربه‌اي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين مدل به‌طور قابل توجهي تمركز سنتي CBT بر شناخت و رفتار را گسترش داده است تا به همان اندازه بر هيجان‌هاء تفاوت‌هاي فرديء و آسيب‌پذيري‌هاي پايدار و آگاهي از اهميت محيط و بافت گسترده‌تر براي روابط زوج تاكيد كند. اين كتاب مختصر در بر گيرنده 30 نكته كليدي است و به دو بخش تقشيم مي‌شود: نظريه و عمل. كتاب مختصر حاضر مثال‌هاي باليني متعددي دارد كه ويژگي‌هاي كليدي زوج درماني شناختي رفتاري را نشان مي‌دهد. اين كتاب براي دانشجويانء متخصصان با تجربه در CBT فرديء و متخصصان زوج درماني از ديگر جهت‌گيري‌هاي نظري كه به راهنمايي در زمينه ويژگي‌هاي متمايز نظري و عملي اين رويكرد معاصر نياز دارندء رهنمودهاي اساسي ارائه مي‌دهد

تنظيم هيجان در كودكان و نوجوانان راهنماي عملي درمانگران

 • 50,000 تومان

افرادي كه برنامه‌هاي درماني را تدوين مي‌كنندء مدت‌ها موضوع هيجان را ناديده گرفته‌اندء به ويژه از زماني كه رفتار درماني و درمان شناختي - رفتاري اهميت پيدا كرد. با توجه به اهميت هيجان در مدل درمان شناختي - رفتاريء ناديده گرفتن هيجان تا حدي تعجب برانگيز است. مدل بنيادي درمان شناختي - رفتاري سه متغير است كه اغلب با سه ضلع يك مثلث با پيكان‌هاي دوسويه به هم متصل توصيف مي‌شود: 1- رفتارء 2- افكار و 3- احساسات. ايده ساده‌اي پشت اين موضوع است: رفتاري كه فرد انجام مي‌دهد بر فكر و احساسش تاثير مي‌گذارد و احساس فردء متقابلا بر رفتار و فكرش اثر مي‌گذارد و اين چرخه به همين ترتيب ادامه مي‌يابد. اين مدلء نقطه شروع يا پايان چرخه را پيش‌بيني نمي‌كند. در عوضء مختصرا نشان مي‌دهد كه افكار و احساسات و رفتار به هم مرتبط هستند و بر يكديگر اثر مي‌گذارند.

سه‌شنبه‌هاي روزبه (گزارش‌هاي موردي باليني بيمارستان روزبه)

 • 40,000 تومان

"سه‌شنبه‌هاي روزبه"ء براي بسياري از دانش آموختگان مكتب روزبهء اعم از دانشجوء انترنء دستيار و اعضا هيات علمي و حتي آن‌هايي كه گذري به بيمارستان روزبه داشته‌اندء نامي آشناستء سنتي ديرينه كه سال‌هاست در "روزبه" برقرار است و همچنانء استمرار دارد. "سه‌شنبه‌هاي روزيه"ء روز case report يا همان معرفي بيمار است. روال كارء بر اين است كه يك مورد خاص روانپزشكيء توسط دستيار مربوطء معرفي و سپس مورد مصاحبه و ارزشيابي روانپزشكي قرار مي‌گيرد. سپسء موضوع موردنظرء به بحث گذاشته مي‌شودء به نحوي كه همه حاضرين مي‌توانند در آن شركت نمايند و به اظهار نظر بپردازند. پس از آنء صورت‌بندي كلي از نظر علامت‌شناسيء تشخيص و درمانء توسط گرداننده جلسه انجام مي‌شود. در طول اين سال‌هاء موارد مطرح شده از تنوع زيادي برخوردار بوده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان موارد زير را نام برد: - مواردي كه از نظر علامت‌شناسيء جنبه‌هاي آموزشي مهمي داشته‌اند - سندرم‌هاي نادر روانپزشكي - موارد مشترك بين روانپزشكي و نورولوژي - موارد ارجاع شده از طرف قوه قضائيه و پزشكي قانوني جهت اظهار نظر و تصميم‌گيري - موارد مقاوم به درمان -و...

شفقت ذهن آگاهانه (چگونه علم شفقت به درك هيجانات زيستن در لحظه حال و برقراري ارتباط عميق با ديگران كمك مي‌كند)

 • 65,000 تومان

اين كتاب تلفيق زيركانه دو سنت بزرگ روان‌شناختي ذهن آگاهي و شفقت است. نثر گيراي گيلبرت و چودن به روشني بيان مي‌دارد مغز انساني چگونه ما را بارها و بارها به دردسر مي‌اندازد. سپس ايشان توضيح مي‌دهند چرا براي خلاصي خودمان از رنج‌هاي بي‌موردء به شفقت و ذهن آگاهي نياز داريم و تمرين‌هاي مناسبي را براي تربيت ذهني با ظرفيت‌هاي حياتي انساني پيشنهاد مي‌كنند. اين كتاب همكاري شاخصء عاقلانه و اميدوارانه‌اي را در متون ذهن آگاهي و اعتباربخشي دوباره‌اي به طبيعت انساني و مسيري براي آزادي هيجاني و عقل سليم فرهنگي است.

سالمندآزاري (1 سندرم سالمندي)

 • 35,000 تومان

سو رفتار با سالمندان در سطوح گسترده اجتماعي- اقتصادي از جنبه‌هاي قانونيء حقوقي و پزشكي اهميت زيادي دارد. سالمندآزاري بر آزارهاي روانيء جسميء غفلت و سواستفاده مالي از سالمندان متمركز مي‌باشد. اين واقعيت كه تعاريف معادل را نمي‌توان با اطمينان به بدرفتاري با سالمندان نسبت دادء ضرورت و نياز به گزارشات و همچنين انجام مطالعات تحقيقاتي در سطح ملي و گسترده را مشخص مي‌نمايد.

راهنماي سنجش رواني مارنات

 • 180,000 تومان

نقش اصلي متخصصان باليني در اجراي سنجش روان‌شناختي بايد پاسخ به سوالات خاص و ارائه توصيه‌هاي شفاف، خاص، و معقول باشد تا به ارتقا عملكرد مراجع كمك كند. براي نيل به اين نقش‌ها، متخصصان باليني بايد داده‌ها را منسجم نموده و حوزه‌هاي مختلف دانش را همسو و يكپارچه نمايند.

كودكان خيابان سيزدهم (رويكردي چندجانبه به آسيب‌شناسي كودكان كار)

 • 40,000 تومان

معضل ديرپاي سو استفاده از كودك و كودك كار ، فرآيند پيچيده‌اي است كه پرداختن به آن و بررسي ابعاد مختلف مرتبط با آن از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهاني حدود يك چهارم بالغين گزارش مورد سوء استفاده فيزيكي قرار گرفتن در دوران كودكي خود را عنوان مي‌كنند.

مصاحبه باليني (اصول و فنون)

 • 170,000 تومان

سنجش و ارزيابي يكي از اركان اساسي ارائه خدمات روانشناسي و روان‌پزشكي مي‌باشدو به همين خاطر متخصصان باليني مي‌بايست دانش نظري و مهارت‌هاي عملي خو را در اين حوزه هميشه به‌روز نگه داشته و آن را ارتقا دهند. سنجش و اندازه‌گيري شامل استفاده از فنون و ابزارهاي مختلفي مي‌باشد كه دامنه آن از روش‌هاي كمي نظير پرسشنامه‌هاي عيني، ابزارهاي سنجش كيفي، نظير آزمون‌هاي فرافكن و مصاحبه‌هاي باليني و تشخيصي گسترده است. كتاب مصاحبه باليني حاضر داراي اصول و فنون مبتني بر حمايت‌هاي پژوهشي نيرومندي است كه به درمان‌گران، مشاوران و ساير متخصصان سلامت روان كمك مي‌كند برداشت مناسبي از مراجعان و درمان‌جويان به دست آورند و بتوانند بر اساس آن برنامه‌ريزي درماني مناسبي را در جهت بهبود و سلامت رواني- اجتماعي ايشان تدوين كنند.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1