فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر

آشتانگا ويني آسا يوگا (تدريس شده توسط شري پاتابي جويس)

  • 75,000 تومان

عصر فن‌آوري و گرايش انسان به انجام فعاليت‌هاي ماشيني، سكون به جاي تحرك و حركت، اسارت در دام فضاهاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي، وابستگي شديد به تلفن همراه، كوله باري از بيماري‌هاي جسمي و رواني براي ما به ارمغان آورده است. نبود تحرك لازم در فعاليت‌هاي روزمره، ساعت‌ها سكون در يك مكان و در يك وضعيت خاص همه ما را دچار دردهاي مزمن جسمي و روان‌تني و نيز به هم ريختگي سيستم سوخت و ساز دروني نموده است، بر انسان امروزه واجب است كه قدري عادات روزمره خود را نغيير داده و مقداري هر چند اندك از ساعات عمر خود را براي خويش صرف نمايد، تا بلكه به قول اساتيد در زندگي سراسر درد و رنج خود، درد و رنج كمتري بكشد.

درمان اختلالات جنسي

  • 75,000 تومان

اين كتاب به اختلالات رواني جنسي، با نگرش شناختي رفتاري مي‌پردازد و پاسخ‌هاي فيزيولوژيك جنسي با توجه به جنبه‌هاي اخلاقي در درمان اختلالات را به سادگي و روشني مورد بحث قرار داده است. برخي مباحث كتاب از اين قرارند: نابهنجاري جنسي چيست، تعيين كننده‌هاي رفتار جنسي، انواع مشكلات جنسي، ارزيابي مشكلات جنسي، ادغام درمان‌هاي شناختي و زناشويي با درمان اختلال‌هاي جنسي، توسعه شيوه‌ها و مهارت‌هاي جنسي مرتبط با اختلالات رواني جنسي خاص، اثربخشي مداخله‌هاي مربوط به اختلال‌هاي جنسي، اختلالات جنسي در گروه‌هاي خاص.

يوگاي صورت (چهره برتر حالت بهتر)

  • 25,000 تومان

نرمش هاي ساده براي پرورش صورت خوش حالت كردن تمامي اجزا‌ء صورت دهان و آرواره نرمش‌هاي ساده‌اي كه در اين كتاب آمده به چند بخش تنظيم شده‌است .بخشي درباره اندام و بخشي درباره اندام و بخش‌هاي ديگر به صورت و دهان و‌ آرواره اختصاص دارد. اين نرمش‌ها باعث مي‌شود چهره‌ي متناسب خوش حالت و سالم پيدا كنيد يكي از دشمنان نامريي صورت شما، جاذبه زمين است.جاذبه زمين اگرچه هزار و يك فايده دارد اما با گذشت زمان، پوست را به طرف پايين مي كشد و حالت بدي به چهره مي بخشد. نرمش مدام چهره ‌،عضلات اطراف دهان را تقويت كرده و مانع از فرورفتگي عضلات خواهدشد و در صورتي كه چنين حالتي پيدا شده‌باشد ‌آن را از بين مي‌برد نرمش‌هاي پرورش صورت در عين حال عامل دفاعي مناسبي براي پيدايش غبغب يا پايين افتادن عضلات‌ ‌آرواره‌ها به شمار مي‌رود و ...

صفحه‌ی 1