فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

پدران فرزندان نوه‌‌ها (جيبي)

  • 28,000 تومان

اولين استادم يك دزد بود. در بيابان گم شدم و شب ديرهنگام به خانه رسيدم. كليدم را پيش همسايه گذاشته بودم ونمي‌خواستم آن وقت شب بيدارش كنم.سرانجام به مردي برخوردم، از او كمك خواستم، و او در چشم برهم زدني، در خانه را باز كرد. حيرت كردم و از او خواستم اين كار را به من بياموزد. گفت كارش دزدي است، اما آن اندازه سپاسگزارش بودم كه دعوت كردم شب در خانه‌‌ام بماند.

كيمياگر (جيبي)

  • 25,000 تومان

تحقق بخشيدن به افسانه شخصي يگانه وظيفه آدميان است. همه چيز تنها يك چيز است. و هنگامي كه آرزوي چيزي را داري، سراسر كيهان همدست مي‌شود تا بتواني اين آرزو را تحقق بخشي...

قرباني ديگرانيم و جلاد خويش (كالبدشكافي روان‌شناختي اسطوره ايزيس و ازيريس)

  • 52,000 تومان

براي همه انسان‌ها گاهي پيش مي‌آيد كه حس كنند هيچ‌چيزي ديگر در جهان معنا ندارد و از درون احساس شكست كنند. گاهي اين خستگي و ناراحتي به اتفاق تلخ در زندگي برمي‌گردد، مثل طلاق، بيكاري، بيماري؛ و گاهي هم دليلي دروني دارد، مثل احساس پوچي و احساس اينكه سررشته همه امور از دست ما خارج شده و همه چيز عليه ماست. احساسي است كه نمي‌توانيم در برابرش مقاومت كنيم و شباهت به غمي بزرگ، خستگي شديد يا بي‌ميلي به زندگي دارد. در اين مواقع انسان وسوسه مي‌شود خود را قرباني نشان بدهد و ديگران را مثلا والدين، فرزندان يا دوستانش را متهم كند كه در خستگي و شكست او نقش داشته‌اند.

اين كتاب بي‌فايده است (خرد دائو)

  • 30,000 تومان

شبي خواب ديدم كه پروانه‌ام و از گلي به گلي ديگر مي‌پرم. بي‌خبر بودم از اين‌كه جوانگ‌زه‌ام. ناگه برخاستم و باز جوانگ‌زه شدم. ولي نمي‌دانستم كه آيا من جوانگ‌زه‌ام. كه خواب ديدم پروانه شده بودم. يا پروانه‌ام و خواب مي‌بينم كه جوانگ‌زه شده‌ام؟

صفحه‌ی 1