فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-360-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
خوشحالي اين مو بلوند‌ها
  • 25,000 تومان
  • با تخفیف: 25,000 تومان

خوشحالي اين مو بلوند‌ها

  • 25,000 تومان

اليف شافاك در اين جستار به موضوع هويت مي‌‌‌‌‌پردازد. هويت مفهومي است پويا كه از تعامل دائمي فرد و محيط شكي مي‌گيرد. هويت هم تابع تغييرات محيطي است و هم تغييرات دروني فرد و از آن جا كه فرهنگ‌پذيري در تعامل با هويت فرد صورت مي‌گيرد اين روند گاهي منجر به تضاد‌ها و بحران‌هاي هويتي در مهاجران مي‌شود. فاصله فرهنگي عميق ميان ارزش‌ها و آموزه‌هاي اخلاقي، اجتماعي و خانوادگي فرد با جوامع جديد و انطباق و سازگاري با عقايد و باورها و حفظ ارزش‌هاي موروثي گاهي چنان عرصه را بر مهاجران تنگ مي‌كند كه آنها را به ورطه هولناك بحران هويت مي‌كشاند. فرد مهاجر در ميان آميزه‌اي از حس‌هاي گوناگون، شيفتگي ديدن دنياي جديد، سردرگمي از كيستي و هويت خود، هراسان و بيمناك از آينده‌اي مبهم و در نهايت افسردگي و ملالت به بحران هويت دچار مي‌شود. به راستي با اين همه مشكلات و سختي‌ها چرا وطن و زادگاه خود را براي ديدن دنياهاي جديد ترك مي‌كنيم؟ چرا فكر مي‌كنيم مردمان ديگر كشورها شادتر از ما هستند؟ اليف شافاك در اين جستار به اين پرسش‌ها پاسخ مي‌دهد.

صفحه‌ی 1