فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

گزيده دل‌آرام (سي دي)

  • 150,000 تومان

ويراست هفتم نظريه‌هاي يادگيري انسان نوشته گي. آر. لُفرانسوا منعكس كننده به‌‌روز شدن چشمگير در پژوهش، نظريه، و كاربردها در تمام زمينه‌هاست. اين ويراست بيانگر نظري جامع درباره تحول تاريخي نظريه‌هاي يادگيري از مدل‌هاي رفتارگرا تا شناختي است. فصل‌هاي كتاب همچنين مباحثي همچون حافظه، انگيزش، و يادگيري اجتماعي را دربر مي‌گيرند. سبك نگارش نويسنده مفاهيم را روشن مي‌سازد، بر كاربردهاي عملي تأكيد مي‌كند، و از شيوه تحريك‌كننده فكر استفاده مي‌نمايد. حتماً اطلاع داريد كه درمان شناختي- رفتاري و رفتاري بر اساس اصول يادگيري و مفاهيم شناختي استوار است. بدون آگاهي از نظريه‌هاي يادگيري و فنون آ‌ن‌ها براي درمان انواع اختلالات، به سختي مي‌تواند درمانگر قابلي شد. با مطالعه اين كتاب، از كليه نظريه‌هاي يادگيري در روان‌شناسي آگاه خواهيد شد.

روبي پس از آن اتفاق وحشتناك (راهنماي كمك به كودكان قرباني خشونت و حوادث فاجعه‌بار)

  • 15,000 تومان

روبي اتفاق خيلي وحشتناكي را مي‌بيند. او در ابتدا سعي مي كند تا آن را فراموش كند، اما خيلي زود چيزي از درون روبي شروع به اذيت او كرد. او بدون دليل احساس نگراني مي‌كرد. او خواب‌هاي بدي مي‌ديد. گاهي عصباني مي‌شد و ممكن بود دست به هر كاري بزند. وقتي روبي با خانم درمانگر ديدار كرد، كم‌ كم با او درباره چيزهايي حرف زد كه اول سعي كرده بود فراموش كند. اين داستان ساده همراه با تصويرهاي كودكانهء مناسب كودكاني است كه شاهد ماجراهاي خشن و فاجعه‌آميز (مانند بدرفتاري جسميء خشونت گروهي در مدرسهء تصادف‌هاء جنايت و آدم‌كشيء خودكشي و بلاياي طبعي مانند سيلء زلزله و آتش‌سوزي) بوده‌اند. در پايان كتابء موخره‌اي براي والدين و مراقبان كودكان آمده است كه راهنماي آن‌ها براي رفتار با كودكان حادثه ديده است.

گوگي در جستجوي كمك (شيوه مقابله با مشكلات رفتاري عاطفي و ارتباطي كودكان)

  • 15,000 تومان

گوگيء خرس كوچك غمگيني است كه احساس تنهايي مي كند. او نمي‌تواند براي خود دوستي پيدا كندء نمي‌تواند تكاليف مدرسه خود را به خوبي انجام دهد و حتي نمي‌تواند خواهر كوچك خودرا به درستي بغل كند. گوگي احساس مي كند واقعا به كمك احتياج دارد. آيا واقعا راهي براي كمك به او وجود دارد؟

مصاحبه و آزمون‌هاي رواني

  • 55,000 تومان

كتاب حاضر از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول روش مصاحبه با بيماران رواني و فنون معاينه رواني را باز مي‌نمايد و بخش دوم آزمون‌هاي مورد نياز در كلينيك را معرفي مي‌كند، كه به نوعي ارزيابي‌هاي مطرح شده در بخش اول را تكميل مي‌كند. اين آزمون‌ها نه تنها به كار متخصصان باليني در محيط‌هاي درگير تشخيص و درمان، مانند بيمارستان‌ها و مطب‌ها مي‌آيد، بلكه همچنين مي‌تواند به عنوان ابزار سنجش مناسب، نياز محققان را برآورده سازد. اميد است روانشناسان باليني، روان‌پزشكان، دستياران باليني و نيز دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي روانشناسي بهره كافي از اين كتاب ببرند. در اين ويرايش، يافته‌هاي تحقيقي كاربرد آزمون‌ها در جمعيت ايراني، به طور مجزا، در توضيح هر آزمون آمده است.

آرامش در ژرفا 5 (راهنماي مقابله با بيماري‌هاي ناشي از استرس) با سي‌دي

  • 13,000 تومان

پزشكي‌رفتاري، به عنوان يك رشته نوين از پزشكي، باور دارد كه عوامل ذهني، رواني، عاطفي و نيز شيوه تفكر و رفتارها مي‌تواند اثرات مثبت يا منفي بر سلامت جسمي ما و نيز بر ظرفيت ما براي غلبه بر بيماري‌ها داشته باشد.اينك كلينيك‌هاي كاهش استرس كه مجهز به روش‌هاي علمي هستند، مي‌كوشند تا با دامنه‌اي از مسائل پزشكي از جمله سردردها، فشارخون بالا، كمر درد، بيماري قلبي، سرطان و ايدز مقابله كنند. افراد با سنين گوناگون، جوان، ميان‌سال و پير، در كارگاه‌هاي اين كلينيك‌ها شركت مي‌كنند و از روش‌هاي موسوم به ذهن‌آگاهي و مديتيشن بهره مي‌برند. هنوز بسياري از اين روش‌ها براي مردم كشور ما ناشناخته است. ما بدون آنكه ادعاي معجزه داشته باشيم برخي از اين روش‌هاي علمي و معتبر را در اين كتاب آورده‌ايم.

درمان‌هاي شناختي رفتاري

  • 140,000 تومان

در مدت نسبتا كوتاهي، درمان‌هاي شناختي- رفتاري به يكي از علوم پيشرو در اكثر كشور‌هاي باختر زمين تبديل شده است. در واقع، گيرايي بيشتر و توفيق درمان‌هاي شناختي- رفتاري مرهون پيوند تنگاتنگي است كه ميان دانش(علم) و روش (عمل) برقرار شده است. درست همين ويژگي است كه موجب تاثيرگذاري جنبش درمان‌هاي شناختي- رفتاري گرديده است. اين كتاب كه رد دو بخش سامان يافته است، پيوندهاي بارزي را ميان دانش و روش‌هاي كاربردي در رفتار‌درماني شناختي نوين برقرار مي‌سازد. بخش اول شامل پنج فصل است كه به موضوعات فراگير نظري مانند رشد و تحول درمان‌هاي شناختي - رفتاري، پيوند دو سويه دانش و روش، چگونگي ارتباط شناخت و عاطفه، و ارزشيابي و فراگير شدن درمان‌هاي شناختي- رفتاري مي‌پردازد. بخش‌دوم به اختلال‌هاي خاص مي‌پردازد كه شامل: اختلال آسيمگي، اجتماع‌هراسي، اختلال وسواس فكري- عملي، اختلال‌هاي خوردن، مسائل جنسي، افسردگي، اقدام به خودكشي، خود بيمارانگاري، بيماري قلبي- عروقي، سينه‌درد غير متعارف، خستگي مزمن و مسئله‌گشايي در مراقبت‌هاي اوليه است.

آرامش در ژرفا 3 راهنماي مقابله با نگراني‌ها (همراه با سي دي)

  • 15,000 تومان

نگراني يا نگران‌انديشي مفهومي متفاوت از مفاهيم مشابه ديگر نظير اضطراب، تشويش، دلشوره و مانند ‌آن است. اكثر مردم نگراني را به صورت يك رشته افكار ‌آزاردهنده و تصورات پايا و مستمر تجربه مي‌كنند. اما چرا بعضي از مردم بيشتر از ديگران نگران مي‌شوند؟ در اين كتاب و سي‌دي شما مي‌‌آموزيد كه چگونه با فراگيري مهارت حل مسئله به طرز موثري نگراني و نگران‌انديشي را كنترل كنيد. در روش حل مساله فرد مي‌‌آموزد كه چگونه "مساله" را شناسايي كند و با تكنيك‌ها‌ي مناسب راه حل بهينه‌اي را براي"حل مساله" بيابد. شيوه اين كتاب بر تمرين و ممارست استوار است. ما اعتقاد داريم براي ايجاد تغيير دائمي يا هميشگي در رفتار‌‌ها و احساس‌هاي خود بايستي از شيوه‌ي تمرين و باز هم تمرين سود بجوييم.

نظريه زيستي شخصيت

  • 20,000 تومان

اين كتاب از چهار فصل و دو ضميمه تشكيل شده است. موضوع فصل اول دربارة پايه‌هاي زيستي شخصيت است. فصل دوم جنبه‌ روش‌شناختي دارد و به بررسي كاربرد روش تحليل عاملي براي سنجش ويژگي‌ها در زمينه شخصيت مي‌پردازد. در فصل سوم با خصلت‌ها و ويژگي‌هاي شخصيتي در نظريه هانس آيزيك آشنا مي‌شويد. بررسي مباني نظريه كلونينجر در زمينه شخصيت، موضوع فصل چهارم اين كتاب است. بخش پاياني (دو ضميمه) حاوي پرسشنامه شخصيتي آيزنك و نيز پرسشنامه سرشت و منش كلونينجر است.

صفحه‌ی 1