فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مديريت استراتژيك (مفهوم و فرآيند رويكرد عملي)

  • 50,000 تومان

هدف اصلي از ترجمه اين كتاب، و عليرغم همه تفاوت‌هايي كه بين فرهنگ‌ها وجود دارد، و به طور قطع آثار اين تفاوت در سراسر اين كتاب نيز مشهود است، انتقال اين پيام به دانشجويان و استادان رشته مديريت است كه زنده نگهداشتن يك رشته علمي كه نقش مستقيم و حياتي در خوشبختي و بدبختي يك جامعه دارد، رسالتي بس عظيم است كه در اين برهه از زمان برعهده ما گذشته شده است، و بي‌توجهي به آن به معناي محروم كردن يك ملت از داشتن يك دولت كارآمد و در نهايت عدم دستيابي به توسعه مي‌باشد. اين كتاب مي‌تواند مورد استفاد دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد و همچنين دكتري رشته مديريت در كليه گرايش‌ها قرار گرفته و همچنين مديران سازمان‌ها در بخش دولتي و خصوصي نيز مي توانند از اين كتاب بهره لازم را گرفته و در اجرا آن را به كار ببندند.

روانشناسي كاربردي اثربخشي فردي و سازماني

  • 40,000 تومان

يكي از اهداف عمده روانشناسي كاربردي بررسي ارتقاء عملكرد انسان است. از سال‌ها قبل بخشي از علاقه، توان و امكانات اين علم به بررسي عملكرد شغلي افراد در محيط‌هاي كاري اختصاص يافته است. اين شاخه از علم روانشناسي، با اينكه قدمت چنداني ندارند، اما در اين مدت كوتاه، پيشرفت‌هاي فراواني داشته است. و دليل اين پيشرفت را مي‌توان در نياز روزافزون سازمان و مديريت به مداخله علم روانشناسي در اين حوزه، و گستردگي مفهوم كار، جستجو كرد. حال آنكه با گسترش دامنه فعاليت سازمان‌ها و صنعتي شدن فرآيندها، اين نيازها بيش از پيش احساس خواهد شد، زيرا فرضيه بنيادي اين شاخه از علم روانشناسي افزايش هم‌زمان رضايت شغلي و عملكرد كاركنان در سازمان است.

صفحه‌ی 1