فیلترها

توليد كننده

‏آفرينش‌گر

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مهارت‌هاي بنيادي كوچينگ (راهنماي تبديل شدن به يك كوچ حرفه‌اي)

  • 49,000 تومان

دنياي امروز دنياي باورها و هويت‌هاي كاذب است و بيشتر افراد چون زندگي را از پشت عينك اين باورها مي‌بينند، براي تحقق تمايلات دروني خود مي‌خواهند هويتي مانند ديگري داشته باشند. حال آنكه اگر انسان امروز فرصتي داشته باشد تا بتواند حقيقت خود را وراي القائات ببيند، مسيري پيش رويش نمايان مي‌شود كه انتهاي آن هويت حقيقي و شكوفايي است. براي ديدن حقيقت خود وراي القائات، نيازمند ديدن مسائل از زواياي جديد و انديشيدن از مسيري جديد هستيم تا حقايق زندگي را آنطور كه هست ببينيم و نه آنطور كه اين باورهاي كاذب به ما القا كرده‌اند. در اين بين اگرچه كوچينگ كيمياگري نيست، اما با كمكي كه در جهت ديدن مسائل از زواياي جديد و انديشيدن از مسيرهاي جديد مي‌كند، مي‌تواند گامي مهم در سفر تبديل مس به طلاي شكوفايي باشد. تقديم به تمام آنان كه دغدغه‌ي بهبود كيفيت زندگي انسان‌ها را دارند.

مدير در نقش كوچ (چالش‌ها و دستاوردها)

  • 36,000 تومان

كتابي كه مي‌خوانيد از منظري تجربه‌گرا و كاربردي به جنبه‌هاي مختلف مدير بودن نگاه مي‌كند. هر نقشي، داراي چالش‌ها و كاركردها و لذت‌هاي خاص خود است و مديريت و راهبري نيز از اين امر مستثني نيست. مديريت در نقش كوچ ، گرچه داراي چالش‌هايي ذهني و اجرايي است اما توانسته نتايجي فوق‌العاده در نحوه مديريت مديران مشتاق به يادگيري ايجاد كند. آيا براي رشد يافتن و رشد دادن و رسيدن به سطحي جديد از عملكرد آماده هستيد؟

صفحه‌ی 1