فیلترها

توليد كننده

اديان

مرتب سازی
تعداد تصاویر

درآمدي به روانشناسي دين

  • 30,000 تومان

انسان‌ها بايد به حرف‌هاي يكديگر توجه كنند، براي درك همديگر تلاش كنند، خشن يا بدزبان نباشند، به يكديگر احترام بگذارند و با همديگر به نيكي رفتار كنند و اين گونه است كه جهان مكان بهتري براي زيستن خواهد بود. دين تمامي اين مسائل را تاييد كرده و تعليم مي‌دهد؛ روانشناسي به عنوان حوزه‌اي از دانش كه به بررسي و فهم ماهيت واقعي رفتار، انديشه و احساس انسان مي‌پردازد، مي‌تواند به واسطه نشان دادن جايي كه در حال ارتكاب خطا هستيم، و جايي كه در آن بر اساس آرمان‌ها زندگي نمي‌كنيم، به انسان‌ها ياري رساند. ما آن طور كه توانايي‌اش را داريم عمل نمي‌كنيم، و بايد هر چيزي كه به ما نشان مي‌دهد چگونه مي‌توانيم عملكرد بهتري داشته باشيم را با كمال ميل بپذيريم.

صفحه‌ی 1