فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

آيلار

مرتب سازی
تعداد تصاویر

رفتارشناسي مالي

  • 50,000 تومان

با افزايش روزافزون حضور شركت‌هاي مختلف در بازار سهام سرمايه‌گذاران با گزينه‌هاي متفاوتي براي سرمايه‌گذاري موجه مي‌شوند كه كار را براي اخذ تصميمات سرمايه‌گذاري مناسب مشكل و پيچيده كرده است. به همين دليل لزوم بررسي اين سوگيري‌هاي رفتاري در ميان سرمايه‌گذاران در بازار سهام احساس مي‌گردد. مالي رفتاري كمك مي‌كند تا با فرمول كردن مدل‌هاي رفتاري بهتر بتوانيم بازار سرمايه خود را شناخته و در رفع برخي تنگناهاي ناشي از الگوهاي رفتاري بهتر عمل كنيم.

صفحه‌ی 1