فیلترها

توليد كننده

آواي-نور

مرتب سازی
تعداد تصاویر

كودكان با ناتواني‌هاي هوشي و اتيسم در مسير بلوغ (راهنماي عملي براي والدين در زمينه‌هاي سلامت جسماني مسائل جنسي و روابط بين‌فردي)

 • 75,000 تومان

كتاب حاضر توسط دو نفر از متخصصين رشته روانشناسي و آموزش كودكان با ناتواني‌هاي هوشي و اتيسم كه تجربه‌هاي مستقيم در ارتباط با آموزش خانواده‌ها در زمينه بلوغ و مسائل جنسي به كودكان با ناتواني‌هاي هوشي داشته‌اندء نوشته شده است. كتاب حاضر بصورت آگاهانه عملي و براساس سوالاتي درباره مسائل جنسي و بلوغ كه خانواده‌ها خودشان آن‌ها را پيشنهاد كرده‌اندء نوشته شده است. سبك نويسندگان در برخورد با اين سوالات بصورت مستقيم و باز است و كتاب پيش رو با توجه به اين كه خانواده‌ها و يا والدين و مراقبين كودكان ناتوان چه اقداماتي و تصميماتي را هنگام مواجه شدن با اين شرايط بايد اتخاذ كننده نوشته شده است.

بازي‌هاي دلبستگي (چطور مشكلات رفتاري فرزندانمان را از طريق بازي خنده و ارتباط مناسب حل كنيم)

 • 43,000 تومان

كتاب حاضر بنا بر اهميت و ضرورتي كه عنوان آن يعني همان دلبستگي براي خانواده‌ها در سبك‌هاي زندگي در خصوص تربيت اخلاقي كودكان دارد، از يك طرف و از طرف ديگر اين كه اين وابستگي در حوزه‌ مسائل روانشناسي كودك، اولين بار از سوي جان بالبي مطرح شد، ترجمه شده است. برخي ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي روان‌شناسي تحولي در گستره‌ زندگي، سه سال اول زندگي انسان را يك فرصت طلايي براي افكندن بذر تربيت در تمامي ابعاد آن به شمار مي‌آورند

مي‌توانم از افسردگي برايت بگويم (راهنماي بيماران و خانواده‌ها)

 • 20,000 تومان

افسردگي يكي از شايع‌ترين اختلالات روانپزشكي است كه تعداد بسيار زيادي از افراد را در طول زندگي‌شان گرفتار مي‌كند. يك مطالعه كشوري كه چند سال قبل در ايران انجام شد نشان داد كه حدود 13 درصد از بزرگسالان ايراني در يك سال گذشته دچار اين بيماري شده‌اند. يعني چيزي حدود 10 ميليون نفر! بله افسردگي همينقدر شايع است! بنابراين همه ما در اطراف‌مان كساني را داشته‌ايم يا خواهيم داشت كه اختلال افسردگي را تجربه كرده باشند. از طرفي اين اختلال مي‌تواند براي بيماران بسيار ناتوان‌كننده باشد و كارايي آن‌ها در حوزه‌هاي مختلف از جمله عملكرد شغلي‌شانء روابط‌شان با خانوادهء و دوستان و حتي مراقبت از خودشان كاهش مي‌يابد.

افق‌هاي نوين تغيير جنس خواهان

 • 65,000 تومان

يكي از بحث‌هاي پر تنش جهان امروزء پديده تغيير جنس‌خواهي است. اين پديده يك اختلال در هويت جنسي است كه در آن افراد به طور قطع و يقين باور دارند كه جنسيت رواني آن‌ها با جنس آناتومي آن‌ها در تضاد است. از اين‌روء براي رهايي از زندان جسم و ملحق شدن به جنسيت دلخواه دست به عمل جراحي تغيير جنس مي‌زنند. اگرچه در گذشته موضوع تراجنسي‌ها كم و بيش وجود داشته ولي اكنون با پيشرفت و علم پزشكيء ابعاد جديدتري فراروي ما گشوده شده است.

روانشناسي تاب‌آوري از سنجش تا مداخله

 • 51,000 تومان

تاكيد بر نقاط قوت افراد و اينكه همه اشخاص از حالت منفعل فعلي مي‌توانند به حالت فعال و شكوفايي توانمندي‌هاي خودشان با تمهيدات و اقدامات خاصي برسندء مهم‌ترين توصيه و هديه روانشناسي مثبت‌نگر مي‌باشد. در واقع خيل عظيمي از مطالعات جديد در جهت توسعه و تقويت روان‌درماني‌ها و مداخلاتي هستند كه صرفا نگاهي سنتي به مداخلات نداشته و به جاي تاكيد صرف بر مشكلات و ضعف‌هاء از نقاط افراد نيز براي سازگاري بيشتر با رخدادهاي زندگي استفاده نمايند. اين رويكرد جديد كه با عنوان روانشناسي مثبت‌نگر معروف شدهء درصدد است به توانايي و خصلت‌هايي همچون خرد و داناييء شجاعتء نوع‌دوستيء عدالت‌جوييء اعتدال و تعالي توجه ويژه كرده و آن‌ها را در افراد مورد تاكيد و پرورش دهد.

اختلال بيش‌فعالي (نقص توجه درنوجوانان شكل‌گيري سنجش ارزيابي و درمان)

 • 140,000 تومان

عليرغم وجود پژ وهش‌هاي فراوان در خصوص اختلال بيش‌فعالي / نقص توجه (ADHD)ء تعداد محدودي از اين پژوهش‌ها بر دوره نوجواني تمركز دارد. هزاران پژوهش درباره كودكان مبتلا به ADHD و صدها پژوهش ديگر درباره بزرگسالان مبتلا وجود دارد و نتايج پژوهش‌ها به‌خويي نشان داده كه نوجواني از مهم‌ترين مراحل رشدي در ابتلا به اين اختلال است .

راهنماي فراشناخت در تعليم و تربيت

 • 62,000 تومان

اين كتاب پوشش جامعي از مباني نظري فراشناخت و كاربردهاي آن در عمل تربيتي را به قلم تعدادي از متخصصان روانشناسي و تعليم و تريبت و با تلفيقي انديشمندانه از آخرين يافته‌هاي روانشناسي تربيتيء علوم شناختي و فناوري كه بر غناي كتاب افزوده استء ارائه مي‌دهد. پرداختن به پيچيده‌ترين مهارت زباني يعني نوشتن كه آموزش آن نياز به فراگيري مهارت‌هاي شناختي و فراشناختي بسياري دارد و در نظام‌هاي تعليم و تربيتي نيز توجه كمتري به آن شدهء ارائه مدل‌هاي مفهومي و كاربردي فراشناختي در تبيين و درك فرايندهاي حل مساله در كودكانء‌ توجه به كاربرد مباني نظري خودتنظيمي و فراشناخت در محيط‌هاي يادگيري هوشمند و ارائه مباحث نقادانه و مبتني بر پژوهش نسبت به قلمرو نظري فراشناخت از جمله امتيازات عمده اين اثر است.

پيمان‌شكني از منظر نظريه سيستم‌هاي خانواده (راهنماي زوج‌ها براي درك و التيام پيمان‌شكني زناشويي و پيشگيري از پيمان‌شكني‌هاي آتي)

 • 60,000 تومان

اين كتاب راهنمايي توصيفي است و با ارائه فنون ملموس درمانگران را قادر مي‌سازد مشكل ارتباطي اصلي زوج را به جاي پانسمان كردنء درمان كنند.همچنين با ارائه فنون اثبات ‌شده كمك مي كند درمانگران در اعتمادسازيء باز تعادل قدرتء افزايش رضايت زناشوييء و التيام از زخم‌هاي پيمان‌شكني زوج را ياري دهند. به تناسب موضوعء از مورد پژوهي باليني نيز استفاده شده است دركتاب حاضرء به درك پيمان‌شكني كمك مي كند و تمركز آن بر نارضايتي زناشوييء عدم تعادل قدرتء روياهاي تحقق نيافتهء و افشاي پيمان‌شكني است.

داستان‌هاي اجتماعي (براي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي ارتباطي و خودمراقبتي به كودكان طيف اتيسم و اختلالات وابسته)

 • 45,000 تومان

كودكان طيف اوتيسم در رشد اجتماعي و كسب مهارت‌هاي اجتماعي با مشكل مواجه‌اند.روش «استفاده از داستان‌هاي اجتماعي» براي آموزش مهارت‌ها به كودكان، در مبتلايان به اين نقص بسيار كاربرد دارد. در اين كتاب سعي شده است با استفاده از داستان‌هاي اجتماعي، مهارت‌‌هاي ارتباطي، اجتماعي و خودمراقبتي به كودكان آموخته شود. نويسنده در ابتداي كتاب نحوۀ استفاده از اين داستان‌ها را توضيح مي‌دهد. سپس داستان‌ها را با طبقه بندي موضوعي مي‌آورد: عملكردهاي جسماني، مهارت‌هاي اجتماعي، مديريت خشم، بازي و ورزش. داستان اجتماعي توصيفي از موقعيت اجتماعي معمول است كه يا خود كودك مبتلا نوشته و يا مربي. آموزه‌هاي اخلاقي در قالب اين داستان‌ها براي كودكان قابل فهم و تعميم داده مي‌شوند.

تكنيك‌هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 • 53,000 تومان

هرچند كه سنجش يا ارزشيابي پيشرفته تحصيلي يادگيرندگان و اندازه‌گيري عملكرد آنان فعاليت آموزش معلم محسوب مي‌گردد ولي اين فعاليت معلم را نبايد جدا از جريان آموزش و تنها به عنوان وسيله‌اي براي نمره دادن تلقي نمود. هدف از اندازه‌گيري بازده يادگيري دانش‌ آموزان و ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي آنان علاوه بر تعيين ميزان يادگيريء كمك به معلم در بهبود بخشيدن به شيوه‌هاي آموزشي خود و تشخيص و رفع نواقص يادگيري دانش آموزان مي‌باشد.

برنامه درسي براي دانش آموزان با نياز‌هاي ويژه

 • 120,000 تومان

هدف از تأسيس «سازمان آموزش و پرورش ويژه» آموزش و پرورش گروه‌هاي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه، با تاكيد بر آموزش حرفه‌اي است. در اين كتاب نظريه‌ها و يافته‌هاي مرتبط با برنامۀ درسي اين دانش‌آموزان در 13 فصل ارائه شده‌است. مباني، تاريخچۀ برنامۀ درسي و طراحي آن در سه فصل اول بررسي مي‌شوند. در فصل چهارم نظريه‌ها و رويكردهاي برنامۀ درسي آنان، و در فصل بعد برنامۀدرسي كاركردي ارائه شده‌اند. متناسب‌سازي برنامۀ درسي، برنامۀ درسي انفرادي، آموزش شغلي در اين برنامه، رشد مهارت‌هاي تحصيلي كاركردي، فردي و بين‌فردي، زندگي مستقل و رشد شغلي مباحث فصل‌هاي بعد هستند. در فصل آخر نيز برنامۀ درسي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه در ايران ارائه شده‌است.

شناخت و مهار آلزايمر (بررسي جامعه شناختي)

 • 40,000 تومان

يكي از بيماري‌هاي همه‌گير جهان امروزء بيماري آلزايمر است كه روند رو به رشدي دارد. آلزايمر هم براي خود فرد و هم براي اطرافيان و هم براي جامعه دردسرساز و پرهزينه است. عوامل متفاوتي در توليدش نقش دارند. پزشكانء جسم انسان را ملاك دانسته‌اند و به دارو درماني رو مي‌آورند. روانشناسانء بهم‌ريختگي روان را عامل بيماري دانسته‌ و روان‌درماني را پيشنهاد مي‌كنند. محيط زيستي‌هاء تخريب اكوسيستم و امواج راديويي و مغناطيسي و مواد غذايي تراريخته را به عنوان عامل در نظر مي‌گيرند و رفع آن‌ها را به عنوان كاهش آلزايمر مطرح مي‌كنند. و جامعه‌شناسانء شرايط اجتماعي فرهنگي فعلي جوامع را علت اصلي بيماري آلزايمر مي‌دانند. لذا بهبود وضعيت و شرايط پيرامون انسان امروزي را توصيه مي‌كنند. در يك كلامء فكر كردن و فعاليت‌هاي فكري فرهنگي و ورزشيء تغيير سبك زندگي را بدنبال داشته و حداقل پيشگيري بيماري آلزايمر خواهد بود و چه بسا كاهش سرعت رشد آن.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1