فیلترها

توليد كننده

آواي-منجي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

1 بازارياب موفق ايده‌پرداز و قصه‌گوي خوبي است

  • 23,000 تومان

در اين دنياي فاني همه دروغ مي‌گويند. فروشندگان نوع خاصي از اين دروغ‌گويان به شمار مي‌روند. آن‌ها به مصرف‌كنندگان دروغ مي‌گويند زيرا مصرف‌كنندگان متقاضي اين امر هستند. فروشندگان داستان‌هايي را بيان مي‌كنند و خريداران آن داستان‌ها را باور مي‌كنند. آن‌ها داستان‌هايي در مورد محصولات، خدمات، دوستان، يابندگان شغل، آدم‌هاي مرفه و برخي اوقات حتي از آب و هوا بيان مي‌كنند. برخي فروشندگان اين كار را به خوبي انجام مي‌دهند و برخي ديگر نيز در اين خصوص عملكرد خوبي ندارند. وقتي يك داستان موثق نيست، مي‌تواند اثرات جانبي قابل توجهي داشته باشد و اين مصرف‌كنندگان هستند كه هزينه آن را پرداخت مي‌كنند... يك بازارياب موفق ايده‌پرداز و قصه‌گوي خوبي است.

صفحه‌ی 1