فیلترها

توليد كننده

آواي-مكتوب

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 20,000 تومان

ذهن ناآرام

  • 20,000 تومان

در اين مجال سعي بر آن بوده كه با مدد جستن از ارباب معرفت، پير بيناي بلخ، سيري در داخل ذهن‌مان داشته باشيم و زواياي ناديده اعماق گردگرفته ذهن‌مان را مختصرا، به طوري كه از حوصله خوانندگان گرامي خارج نباشد، مورد كاوش قرار دهيم و به پله‌اي بالاتر از وجودمان وارد شويم و جزو كساني باشيم كه از آب گرم حمام اين حيات چند روزه بهره مي‌برند، نه كساني كه هيزم‌كشان حمام هستند و به خيال خودشان در حال پيشرفت و ترقي‌اند، غافل از اينكه آرامش و راحتي لحظه هاي جاري و واقعي زندگي‌شان را فداي آينده ذهني‌شان مي‌كنند.

صفحه‌ی 1