فیلترها

توليد كننده

آواي-شمال

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مي‌تواني اگر بخواهي (8 ويژگي انكارناپذير 1 برنده)

  • 30,000 تومان

شما هر آن‌چه را كه براي موفقيت لازم است در درون خود داريد؛ هوش، استعداد، شخصيت و تيز بيني بي‌مانندي در شما به وديعه نهاده شده استتا به اهدافتان دست يابيد. اما خيلي وقت‌ها از لطف و قدرت خداوند غافل مي‌شويد. شك‌ها، ترس‌ها و نااميدي‌ها باعث مي‌شوند از تلاش دست بكشيد و بخاطر حرف مردم زندگيتان را خراب كنيد. در اين كتاب 8 اصل ارائه مي‌شود كه با توسل به آن‌ها قادر خواهيد بود تمام قابليت‌هاي وجودتان را شكوفا كنيد. پس، همه‌چيز مهياست، از همين حالا عزمتان را جزم كنيد و با اطمينان پيش برويد. پيروزي‌هاي بزرگ در انتظار شماست. با پيروي كردن از اين اصول به مرحله‌ي جديد از زندگي قدم مي‌گذاريد. استعدادهايي را كه گمان نمي‌كرديد داشته باشيد، كشف مي‌كنيد، شاهد رشد و تعالي خود خواهيد بود و الطاف بي‌كران الهي را بيش از هميشه درك خواهيد كرد. خودتان را آماده كنيد، مي‌توانيد اگر بخواهيد.

صفحه‌ی 1