فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

آواي-روزان

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 15,000 تومان

كاپيتان محتاط

  • 15,000 تومان

آليور دورمان، ناخداي كشتي باري بازرگاني مسلح آليوبرنچ كه ده توپ و پنج سرنشين داشت و مبدا حركت و محل اقامت دائمي‌اش شهر اروندل واقع در ايالات متحد امريكا بود، گونيا به دست و حساب‌كنان سر خود را بيرون كرد تا به بادبادن‌هاي كشتي نظر كند. ريش بزي خاكستري رنگش گويي با نوك تيز خود، شراع‌هاي برزنتي را كه با نسيم ملايم استوايي نيم‌باز گشته بود تا پس از لحظه‌اي باز بر روي هم بيفتند، سرزنش مي‌كرد. پنداري كه اشعه جانگداز خورشيد مرداد ماه، شراع‌هاي اين كشتي را از بزرگ و كوچك، خسته و بي‌حال ساخته بود.

صفحه‌ی 1