فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

آشيانه-كتاب

مرتب سازی
تعداد تصاویر

جغرافيايي دروني زنان

  • 30,000 تومان

جغرافيايي دروني زنان

الفباي بهداشت روان كودك

  • 20,000 تومان

دكتر نهضت فرنودي تحصيلات خود را تا سطح ليسانس در ايران به پايان رساند و در سال 1970 براي اخذ درجة دكترا در روانشناسي باليني به آمريكا رفت. پس از تحصيلات ابتدا در دانشگاه تهران و سپس در دانشگاه جندي شاپور اهواز به خدمات آموزشي مشغول شد و در سمت‌هاي استادياري، مدير گروه روانشناسي و رئيس مركز روان‌درماني دانشگاه خدمت كرد. وي اكنون در آمريكا به سر مي‌برد و داراي برد تخصصي در روانشناسي باليني از ايالت كاليفرنيا و عضو رسمي انجمن روانشناسان آمريكا است. او بيش از 110 مقاله و 3 ترجمه و نگارش دارد. كتاب حاضر كه در ابتدا براي استفادة ايرانيان مهاجر در آمريكا، به صورت يك آلبوم محتوي شش نوار تهيه شده بود، توسط آشيانة كتاب به صورت نوشته درآمده است.

صفحه‌ی 1