فیلترها

توليد كننده

آستان-مهر

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 65,000 تومان
  • 21,000 تومان

عادت‌هاي اتمي (تغييرات كوچك نتايج چشمگير)

  • 58,000 تومان

چارچوب اين كتاب يك مدل چهار مرحله‌اي از عادت‌ها و چهار قانون تغيير رفتار است كه از دل اين چهار گام بيرون مي‌آيد. شايد از خودتان بپرسيد كه چهار مرحله عادت‌ها چه مراحلي هستند. اين مراحل عبارتند از: سرنخ يا نشانه، اشتياق، پاسخ و پاداش. ممكن است خوانندگاني كه پيش‌زمينه روانشناسي دارند با ديدن اين كلمات به ياد اصطلاحات شرطي شدن فعال بيفتند كه اولين‌بار در دهه 1930 توسط اسكينر و تحت عنوان «محرك، پاسخ و پاداش» مطرح شد و سپس به تازگي در كتاب معروف «قدرت عادت» نوشته چارلز داهيگ با عنوان «سرنخ يا نشانه، روتين و پاداش» آمده است. محققان علوم رفتاري نظير اسكينر دريافتند كه اگر پاداش يا تنبيه مناسبي براي افراد تعيين كنيم، مي‌توانيم آن‌ها را وادار كنيم كه به شيوه مشخصي رفتار نمايند. اما با وجود اين كه مدل اسكينر تاثير محرك بيروني را بر عادت‌ها به خوبي بيان مي‌كند، باز هم به خوبي توضيح نمي‌دهند كه چگونه افكار، احساسات و باورهاي ما بر رفتارهايمان تاثير مي‌گذارند. علاوه بر اين حالات دروني، خلق و خو و احساسات و عواطف هم از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند. در دهه‌هاي اخير، محققان و دانشمندان رابطه بين افكار، احساسات و رفتارهاي ما را مشخص كرده‌اند. اين تحقيق هم در صفحات كتاب آورده شده است. در مجموع بايد بگويم چارچوب پيشنهادب من يك الگوي يكپارچه از علوم رفتاري انساني است كه تاثير محرك بيروني و احساسات دروني را بر روي عادت‌ها به طور صحيح و دقيق توضيح مي‌دهد.

قانون توانگري

  • 65,000 تومان

اين كتاب نتيجه ي سال‌هاي كسادي و بي بركتي را دوست ندارد. نبايد هم كسي از آن خوشش بيايد. پانزده سال بود كه به دنبال چنين كتابي مي‌گشتم. طي سال‌هايي كه در قفسه هاي كتابخانه‌ها و كتابفروشي‌هاي مختلف به دنبالش مي‌گشتم، متوجه نكته‌ي مهمي شدم. اينكه كتاب‌هاي زيادي در مورد موفقيت وجود دارد اما هيچ كدام از آن‌ها، از يك قانون ساده و منسجم كه تضمين‌كننده‌ي موفقيت باشد، صحبت نمي‌كند. اما كتاب حاضر دربرگيرنده كليه نكات توانگري است.

يخ‌شكن‌ها

  • 21,000 تومان

آيا وادار كردن مشترين احتمالي به خواهش كردن از شما براي ارائه كار آسان است؟ بله! فقط يك مهماني ديگر برويد تا بفهميد فرمول‌هاي يخ‌شكن چه تفاوتي ايجاد مي‌كنند. مشتري‌هاي احتمالي حاضر در مهماني شانسي ندارند. اگر فقط 20 نفر در مهماني باشند به راحتي مي‌توانيم كاري كنيم تا 8 يا 10 نفر از آن‌ها براي ارائه كار از ما خواهش كنند. ما مي‌توانيم از راه‌هاي زير استفاده كنيم: 1) يه راهي پيدا كردم كه... 2) خوب نميشه... 3) يافتن افراد منفي 4) يافتن افراد مثبت و منفي‌گرا كردن آن‌ها. 5) من به مردم نشان مي‌دهم چطور... 6) خب مي‌دوني كه چطوري... اگر با صحبت كردن ذهن ناخودآگاه را خوانده باشيد، احتمالا يخ‌شكني فوق‌العاده را ياد گرفتيد كه با اين كلمات شروع مي‌شود: (( فقط كنجكاوم...)) شما حتما در حال حاضر يخ‌شكن‌هاي بيشتري مشاهده كرده و ياد گرفتيد. چرا كه از سادگي ايجاد يخ‌شكن‌ها آگاهيد.

افكارت را تغيير بده تا زندگي‌ات تغيير كند

  • 22,000 تومان

طراحان، موسيقيدانان و نويسندگان‌بزرگ، آدم هاي معمولي هستند. آن ها در خانواده‌هايي معمولي و در شهر هاي معمولي بزرگ مي‌شوند. اما آن‌ها خارق العاده مي شوند. اين كتاب شروع چگونگي رسيدن به چنين تغيير بزرگ است

صفحه‌ی 1