فیلترها

توليد كننده

آرال

مرتب سازی
تعداد تصاویر

كيمياگران فروش شامل 40 دستورالعمل كاربردي كه از شما انساني ثروت‌ساز مي‌سازد

  • 67,000 تومان

- فروشندگي براي چه كساني است؟ - ثابت خواهيم كرد، هركسي كه مي‌خواهد ثروتمند بشود بايد تكنيك‌هاي فروش را بداند. - مهارت‌هاي فروش، راز تغيير زندگي است، راز پيشرفت و تعالي. - در كتاب كيمياگران فروش، با چهل دستورالعمل كاربردي و در قالب داستاني ساده، آنچه نه تنها فروشندگان بلكه هر فرد براي رشد، خلق ثروت و موفقيت بيشتر نياز دارد، آموزش داده مي‌شود.

صفحه‌ی 1