فیلترها

توليد كننده

آذين‌نگار

مرتب سازی
تعداد تصاویر

4 اثر از ناپلئون هيل (براي اولين بار در جهان آموزش فلسفه‌اي راستين كه پايه موفقيت است)

  • 40,000 تومان

قبل از پرداختن به اصول بنيادي اين درس، بهتر است بدانيد كه اين درس كاربردي، دستاورد بيش از 25 سال تحقيق و مورد تاييد زنان و مردان برجسته و موفقي است كه اين اصول را سرلوحه‌ كار خود قرار داده‌اند. براي اولين بار در جهان، آموزش فلسفه‌اي راستين كه پايه موفقيت است. اعتماد به نفس تفكر دقيق تمركز قانون طلايي

صفحه‌ی 1