فیلترها

توليد كننده

آبي-پارس

مرتب سازی
تعداد تصاویر

3 گفتار (چند نكته درباره ضمير ناآگاه در روانكاوي توضيحات كاربردها جهت ‌‌يابي‌ها)

  • 35,000 تومان

روان‌كاويء روشي كه در آغاز براي كمك رساندن به بيماران رواني ابداع شده بودء نخست به صورت يك روان‌شناسي عمومي شكل گرفتء اما در بطن خود عناصري را مي‌پروراند كه موجب گسترش آن‌ به يك نظريه جامع فرهنگي شد. مجموعه حاضر نمونه‌اي است براي كاربرد روان‌كاوي بيرون از حوزه روان‌درماني كه با بيان پايه‌گذار آن از زبان اصلي ترجمه شده است.

صفحه‌ی 1