نظر كاربران در مورد كالا

با ثبت نظر بين 1 تا 3 با شرايط زير به شما تعلق خواهد گرفت:
ثبت نظر: 1 امتياز
محتواي بيش از 30 كلمه: 1 امتياز
محتواي مناسب و رعايت دستور‌العمل نگارش: 1 امتياز
نظر خود را بنویسید.

نظر كاربران

, 19/12/1396 11:30 ب.ظ
از: جعفر
موضوعی که از دیدگاه خاویرکرمنت یک مسئله طنز و شوخی با بخش کوچکی از اجتماع و عده قلیلی از افرادجامعه مطرح شده است، در جامعه ما به عنوان یک بحث جدی و در برگیرنده اکثریت جامعه انگاشته شده است و تبدیل به یک موضوع جنجالی با مخالفان و موافقان و انتقادات فراوان می شود.
لیکن واقعیت این است که این مباحث و جنجال ها برای این کتاب نشانه آن است که اکثریت جامعه ما مبتلا به چنین مشکلی می باشد و برای همین منقدان کتاب آن را بصورت یک بحث جدی و در برگیرنده همه افراد جامعه ما می دانند.
یادآور می شوم که سبک و دیدگاه نویسنده کتاب بی شعوری «طنز» و «شوخی» می باشد ولی ما آن را بسیار جدی گرفته ایم، این در واقع نشانه آن است که ما تاحدی از مباحث مطرح شده در کتاب رنجیده و ناراحت شده ایم و به اصطلاح «به خودمان گرفته ایم».
این بررسی مفید بود؟ 0 0