سوال در مورد كالا

سيلي واقعيت (چگونه هنگام مواجهه با سختي‌هاي زندگي رضايت‌مند بود)