سوال در مورد كالا

به اسكيمو يخ بفروش (128 اصل طلايي براي فائق آمدن بر دلسردي ناشي از نه شنيدن رد شدن و مشكلات در نت‌ورك ماركتينگ و بازاريابي)