سوال در مورد كالا

قصه‌هايي براي از بين بردن غصه‌ها (قصه‌درماني داستان كوتاه روحيه‌بخش)