سوال در مورد كالا

واقعيت‌هاي جديد در مديريت 1 و 2 (سي‌دي)