سوال در مورد كالا

نفر بعدي‌اي كه در بهشت ملاقات مي‌كنيد (مجموعه ذهن‌ زيبا)