سوال در مورد كالا

101 سوالي كه در دهه 20 سالگي بايد از خود بپرسيد و صادقانه بگويم در دهه 30 سالگي هم همين‌طور