سوال در مورد كالا

كي ز مردن كم شدم (چگونه مرگ من در اثر سرطان به خودشناسي‌ام منجر شد)