سوال در مورد كالا

رمان‌هاي 3 گانه جان كريستوفر 1 (شهريار آينده آن‌سوي سرزمين‌هاي شعله‌ور شمشير ارواح)