سوال در مورد كالا

جادوي بداهه‌گويي (در كمتر از 30 ثانيه 1 سخنراني انجام دهيد كه سال‌ها فراموش نشود)