سوال در مورد كالا

آرام و بي‌قرار (يادي از دكتر داريوش صفوت)