90 روز نخست 1 مدير( استراتژي‌هاي كليدي موفقيت براي مديران جديد در تمام سطوح)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب؛ ابزار عملي فراهم آورده است كه به شما نشان مي‌دهد چگونه: نقاط قوت و ضعف خود را ارزيابي كرده و آسيب‌پذيري‌هاي شخصي خود را شناسايي نماييد. موقعيت خود را تشخيص دهيد و چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش رويتان را درك كنيد. با رئيس‌تان براي ايجاد يك رابطه كاري سازنده مذاكره داشته باشد. موفقيت‌هاي زودهنگامي را به دست آوريد كه ايجاد اعتبار و شتاب مي‌كنند. تيم‌هاي خود را بسازيد و با ائتلاف‌هاي پشتيبان‌ تاثيرگذار ارتباط برقرار كنيد. استراتژي؛ ساختار؛ سيستم‌ها و مهارت‌ها را در جهت دستيابي به موفقيت هم‌راستا نمايد. ميان خواسته‌هاي اقتضائات شخصي و حرفه‌اي در دوران انتقال؛ تعادل ايجاد كنيد.

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: