8 عادت زنان موثر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر روز، خداوند همراه با خورشيد، لحظه‌اي به ما ارزاني مي‌دارد كه در آن امكان تغيير آنچه كه موجب بدبختي ماست، وجود دارد. هر روز ما وانمود مي‌كنيم كه متوجه اين لحظه نيستيم. وانمود مي‌كنيم كه امروز شبيه ديروز و شبيه فرداست. اما كسي متوجه روزي كه در آن زندگي مي كند باشد، آن لحظه جادويي را كشف مي‌كند. لحظه‌اي كه در آن اقتدار ستارگان در ما نفوذ مي‌كند تا تغيير كنيم، ما را برمي‌انگيزد تا به جستجوي روياهايمان برويم.بدبخت كسي است كه از خطر كردن مي‌ترسد. او هرگز سرخورده نمي‌شود، نااميد نمي‌شود و مانند كسي كه در جستجوي تحقق روياهايش زندگي مي‌كند، رنج نخواهد كشيد.

قیمت محصول:

29,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما