7 عادت مردمان موثر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عادت‌هاي ما، فصل مشترك ميان دانش، مهارت و خواسته‌هاي ما هستند. بنابراين براي ايجاد يك عادت نو، بايد روي تمامي اين زمينه‌ها كار كنيم. هفت عادتي كه قرار است راجع به آن‌ها صحبت كنيم شامل رويكردي متوالي و قدم ‌به قدم براي تمام كساني است كه وابستگي متقابلي به ديگران دارند. اصول ذكر شده در اين كتاب، براي سازمان‌ها، خانواده ها و همچنين اشخاص، به صورت گسترده‌اي كاربردي هستند. به شما توصيه مي‌كنم هنگامي كه اين كتاب را مي‌خوانيد، درهاي تغيير را به روي خود باز كنيد، زيرا تغيير چيزي است كه در درون آدمي شكل مي‌گيرد و نمي‌توان كسي را مجبور به تغيير كرد.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما