7 عادت بازاريابان شبكه‌اي موثر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عادات و سرمشق‌ها و الگوهاي رفتاري، حاصل سه جز جدايي‌ناپذير است كه عبارتند از دانش، بينش (نگرش) و مهارت. اين سه جز چون آموختني هستند و ربطي به ارثي بودن ندارند، عادت ثانوي ما را تشكيل مي‌دهند. عادت‌هايي كه نتيجه آن‌ها موثر بودن است از عادات مطلوب است كه بايد آن‌ها را حفظ و تقويت كرد اما عاداتي كه حاصل آن‌ها عدم موثر بودن است، آموختني نيستند و بايد از آن‌ها پرهيز كرد.

قیمت محصول:

8,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما