7 قانون معنوي براي والدين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب راهنمايي است براي هر كس كه بخواهد قوانين معنوي را به شيوه‌اي قابل فهم و اجرا براي كودكان تفسير كند نگرشم در اينجا بر اساس اين باور است كه هر يك از والدين نياز به ابزاري دارند تا بتوانند فرزندانشان را بر طبق اداراكي درست از كنش‌هاي طبيعت و آگاهي بار آورند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما