7 درس ثروتمند شدن (درس‌هايي از معلمان راز)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

گزيده‌اي از آنچه در اين كتاب مي‌خوانيد: با نيروي پنهاني دروني‌تان آشنا مي‌شويد. قانون جذب را درك مي‌كنيد و آن را براي رسيدن به اهداف‌تان در اختيار مي‌گيريد. چگونگي تعيين هدف‌هاي صحيح براي بهبود شرايط زندگي‌تان را ياد مي‌گيريد. در يك پروسه قدم به قدم، قانون جذب را تحت كنترل درمي‌آوريد و با آن به توانگري مي‌رسيد. با سه نيروي قدرتمند آشنا مي‌شويد كه كمك مي‌كنند تا با سرعت بيشتري به خواسته‌هاي‌تان برسيد. با استفاده از دو كليد، مي‌توانيد راز توانگري را آشكار سازيد.

قیمت محصول:

9,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: