6 قالب تفكر در جمع‌آوري اطلاعات (چگونه و به چه اطلاعاتي توجه و آنها را هدايت كنيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در دنيايي كه بيش از هر زمان ديگري از اطلاعات اشباع شده است، چگونه مي‌توانيم توجه خود را متمركز سازيم تا بيشترين استفاده را از اطلاعات موجود ببريم. با استفاده از تكنيك 6قالب تفكر در جمع‌آوري اطلاعات، ادوارد دوبونو، پدر تفكر جانبي، به ما نشان مي‌دهد كه چطور توجه خود را به صورت خودآگاه هدايت كنيم تا مبادا جذب امور غيرعادي و شايد نامرتبط گردد و نگاه شما به اطلاعات را كاملا تغيير خواهد داد.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: