5 راز آرامش بعد از 30 سالگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مهم نيست كه شما آدم خوبي باشيد تا زندگي بر وفق مرادتان باشد. شما در انتخاب نوع رفتاري كه آدم‌ها با شما مي‌كنند نيز كاره‌اي نيستيد. چه بسا دوست صميصي و وفادار امروز، فردا در حق شما خيانت كند. كم نيستند كساني كه به زور مي‌خواهند به ما بگويند كه اراده ما شرط كافي براي تغيير زندگي است. اين كتاب، چنين شوخي‌اي با شما نمي‌كند. صادقانه به شما مي‌گويد وقتي 30 ساله مي‌شويد بايد به اين موضوع رسيده باشيد كه 5 چيز را در اين دنيا به هيچ ضرب و زوري نمي‌توانيد تغيير دهيد. ولي نكته مهم اين است كه فرداي روزي كه مطالعه كتاب تمام مي‌شود سعادتي با اين پذيرش نصيب‌تان مي‌شود كه عاشق زندگي با همه رنج‌ها، سختي‌ها و مشت‌هايش مي‌شويد.

قیمت محصول:

57,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما