5 درسي كه 1 ميليونر به من آموخت درباره زندگي و ثروت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه مشكلات مالي عامل و مسبب از هم گسيختگي پيوندهاي زناشويي، ناهنجار شدن روابط خانوادگي و به مخاطره افكندن تندرسي است و بيشترين زمينه را براي اعمال و رفتار مجرمانه فراهم مي‌كند. با پيروي از 5 درس مندرج در اين كتاب موانع و تنگناهايي را كه به آن اشاره شد پشت سر گذاشته، از چالش‌هاي مالي سالم و سرفراز بيرون آمد و آن‌چه را كه در رابطه با پول خواهانش هستيد ـ‌ توفيق و شادماني و روابط دلخواه و ثروت و توانگري ـ به دست خواهد آورد. اين كتاب ضمن توصيف چگونگي تحصيل ثروت ياريتان مي‌كند تا بدانيد پولتان چه كار مي كند، چگونه و در كجا هزينه مي‌شود، كارآيي‌اش چيست و چگونه بايد آن را ساماندهي كرد تا به شاهراه غنا و باروري منتهي شود.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما