5 زبان عشق مجردها


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

به اعتماد دكتر گري چاپمن، شما يك نياز خدادادي براي عشقي كامل و بدون شرط داريد. اما تا زماني قادر نباشيد با زبان صحيح عشق صحبت كنيد. نمي‌توانيد ‌آن را بيان كنيد يا دريافتش نماييد 5 زبان عشق براي مجرد‌ها به شما نشان مي‌دهد كه چگونه اشخاص مختلف عشق را به طريق گوناگوني اظهار مي‌كنند. در حقيقت، 5 زبان اصلي عشق وجود دارد: وقت گذاشتن براي يكديگر، كلام تاييدآميز، هديه دادن، خدمت كردن، و تماس فيزيكي. اولين و پرفروش‌ترين كتاب گري‌چاپمن، 5 زبان عشق (همسران ) تا به حال با بيش از 3 ميليون خواننده ارتباط برقرار كرده است. شما چه پير باشيد يا جوان، بيوه يا مطلقه يا هرگز ازدواج نكرده باشيد، اين اصول ثابت شده‌ي برقراري ارتباط و دريافت عشق بدون شرط مي‌تواند در تمامي روابط شما مانند دوستي، همكاري، هم‌كلاسي يا هم‌اتاقي اعمال شود. مجرد‌ها، لذت اظهار عشق و احساس معشوق واقعي بودن را كشف كنيد.

54,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما