5 دقيقه ان ال پي (هر روز تمرين كنيد و مثبت بينديشيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چرا اين كتاب را مي‌خوانيد؟ ان ال پي فنوني را در اختيارتان قرار مي‌دهد تا بتوانيد نتايجي نو خلق كنيد. شايد مايل باشيد ارتباطات بهتري برقرار كنيد و از زندگيتان بيشتر لذت ببريد يا در صدد هستيد زندگي اجتماعي بهتر يا موفقيت شغلي كسب كنيد. شايد هم مي‌خواهيد پول بيشتري در آوريد يا آن كه خود را از شر عادت يا ترس رها كنيد يا در واقع مي‌خواهيد خودتان را بهتر و بيشتر بشناسيد. شايد در زندگي روزمره و قراردادي موفق باشيد اما هنوز چيزهايي وجود دارند كه مي‌خواهيد تغييرشان بدهيد. در اين راستا مي‌توانيد از ان ال پي به عنوان راهنما و مربي كمك بگيريد تا به موفقيت و شادي دست يابيد. مي‌توانيد از ان ال پي براي هدايت همكارانتان در امر فروش و ايجاد ارتباطات بهتر و مديريت سازمانتان استفاده كنيد.

قیمت محصول:

37,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما