5 سوال بسيار مهم كه شما بايد درباره كسب و كارتان پاسخ دهيد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

40 سال پيش، مديريت كلمه بسيار بدي در سازمان‌هاي غيرانتفاعي بود. مديريت به معناي تجارب بود و اين همان چيزي است كه در يك موسسه غيرانتفاعي هيچ معني‌ايي ندارد. امروزه سازمان‌هاي غيرانتفاعي دريافته‌اند كه آن‌ها حتي بيشتر به مديريت نياز دارند، چرا كه اين‌گونه سازمان هيچ گونه حدي براي سودآوري ندارند. اكنون آن‌ها بايد بياموزند كه چگونه از مديريت استفاده كنند تا بر رسالت خود متمركز شوند. با اين حال، ابزارهاي كمي براي بررسي ويژگي‌هاي متمايز و نيازهاي اصلي سازمان‌هاي غيرانتفاعي در امريكا وجود دارد.

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: