42 اصل بازاريابي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ديدگاه‌هاي لورا در كتاب چهل و دو قاعده بازاريابي بسيار مفيد هستند. زبان كتاب ساده و مطالعه آن لذت‌بخش است. اين كتاب بسياري از مسائلي را كه ما بازاريابان به شكل ناخودآگاه آنها را مي‌دانيم، اما در تراكم كارهاي روزمره آنها را فراموش مي‌كنيم. اين چهل و دو قاعده توصيه‌هاي مفيد و يادآوري‌هاي ارزشمندي هستند كه هر بازاريابي بايد هر از گاهي بشنود. اين قواعد به صراحت و اختصار بيان شده‌اند و مطالعه آنها لذت‌بخش است. اگر شما بازارياب هستيد به اين كتاب نياز داريد.

قیمت محصول:

8,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: