40 گفتار پيرامون ارتقاي مهارت‌هاي مشتري نوازي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

محتواي كتاب چهل گفتار پيرامون ارتقاي مشتري‌نوازي: 1) مشتري‌نوازي در عصر انفجار انتظارات (حاوي 19 گفتار) 2) راهبردهاي مشتري نوازي (حاوي 10 گفتار) 3) تكنيك‌هاي مشتري‌نوازي (حاوي 6 گفتار) 4) راه و روش شركت‌هاي برتر مشتري‌نوازي (حاوي 5 گفتار)

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما