40 فرمان به ضمير ناخودآگاه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آيا ديدگاه يا ايده‌هايي درباره خود و توانايي‌هايتان داريد كه شما را از موفقيت‌هاي بزرگ و خشنودي در زندگي بازدارد؟ به طور تقريبي همه انسان‌ها چنين ترمزهاي ذهني دارند و حتي اغلب در تمام انسان‌ها احساس كوچك بودن و حقارتي وجود دارد كه باعث مي‌شود آنها به اين نتيجه برسند كه به اندازه كافي خوب نيستند. ما تصور مي‌كنيم به خوبي ديگران نيستيم و آن قدر شايستگي نداريم كه به خواسته‌هاي خود در زندگي دست يافته و از آنها لذت ببريم. در اغلب موارد معتقديم شايستگي وضعيت‌ها و موارد خوب را نداريم. حتي باور داريم كه اگر سخت كار كنيم و به اهدافي باارزش دست يابيم، باز هم لياقت موفقيت‌هايمان را نداريم و اغلب رفتارهايي مي‌كنيم كه تاثير موفقيت‌ها را نابود مي‌كند...

قیمت محصول:

34,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: