4 ميثاق


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب با نام چهار ميثاق، برگرفته از آموزه‌هاي تولتك، مردماني از تبار بوميان قار آمريكا است كه مسير سعادت و شقاوت در زندگي را از گذر توافقات فكري و روحي آدمي تعريف مي كنند. از نظر يك تولتك اگر زندگي رو به شقاوت مي‌رود؛ پس آدمي به ناچار گرفتار توافقاتي است كه از گذشتگان به ارث برده است؛ اما چون ذات آدمي بر دگرگوني است، لذا تحمل شقاوت بر مردمان را عيب مي‌داند. براي تولتك‌ها خوشبختي ميسر نمي‌شود مگر به واسطه در هم شكستن توافقات زندگي گذشته و بنا نهادن ميثاقي نو براي درك آزادي و خوشبختي راستين...

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: