4 توافق (كتاب خرد تولتك) مجموعه ذهن زيبا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دن ميگل روييس در كتاب چهار توافق منشا چهار اعتقاد خودمحدودكننده را آشكار مي‌كند، كه شادي‌هاي ما را مي‌ربايند و رنج غيرضروري ايجاد مي‌كنند. بر اساس خرد باستان تولتك Toltec «چهار توافق» رمز مهمي را ارائه مي كند، كه به سرعت مي‌تواند زندگي ما را به تجربه تازه‌اي از آزادي، شادي واقعي و عشق مبدل كند...

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: