30 مهارت زندگي (ويژه نوجوانان و جوانان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آموزش مهارت‌هاي زندگي يك برنامه پيشگيرانه و ارتقايي مي‌باشد. اين آموزش‌ها به منظور ارتقاي سطح بهداشت روان و پيشگيري از آسيب‌هاي رواني اجتماعي مي‌باشد.برخي از اين مهارت‌ها را مهارت اصل و پايه مي‌نامند. در اين مجموعه سعي گرديده است كه به سي مهارت مهم پرداخت شود تا با استفاده از آنها هر كس نقش خود را جامعه به طور مناسب ايفا كند.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما